הצהרת אחריות

אני אוהב חיות מחמד Web Site Agreement

אתר האינטרנט אני אוהב חיות מחמד (“האתר”) הוא שירות מידע מקוון הניתן על ידי אני אוהב חיות מחמד (“אני אוהב חיות מחמד”), בכפוף לעמידה בתנאים וההגבלות המפורטים להלן. אנא קרא את המסמך הזה בקפידה לפני שתתחיל להשתמש באתר או להשתמש בו. על ידי גישה לאתר או שימוש בו אתה מסכים להיות כפוף לתנאים ולהגבלות המפורטים להלן. אם אינך מעוניין להיות כרוך בתנאים וההגבלות הללו, אינך רשאי לגשת לאתר או להשתמש בו. אני אוהב חיות מחמד עשוי לשנות את ההסכם הזה בכל עת, ושינוי כזה יהיה אפקטיבי באופן מיידי עם פרסום ההסכם שהשתנה באתר. אתה מסכים לבחון מחדש את ההסכם באופן תקופתי כדי להיות מודע לשינויים כאלה, וההגעה שלך או המשך האתר, תיחשב כהסכמתך להסכמה שהשתנתה.

1. זכויות יוצרים, רישיונות והגשות רעיונות.

כל תוכן האתר מוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים וסימנים מסחריים בינלאומיים. הבעלים של זכויות היוצרים והסימנים המסחריים הם אני אוהב חיות מחמד, שלוחותיו או בעלי רישיונות צד ג ‘אחרים. אינך רשאי לשנות, להעתיק, לשחזר, לשכפל, לפרוס, להעלות, להעביר או להפיץ, באף גורם שהוא, החומר באתר, כולל טקסט, גרפיקה, קוד ו / או תוכנה. אתה רשאי להדפיס ולהוריד חלקים של חומר מאזורים שונים באתר אך ורק לשימושך הלא-מסחרי שלך בתנאי שאתה מסכים לא לשנות או למחוק כל הודעה על זכויות יוצרים או קנייניות מהחומרים. אתה מסכים להעניק לי אוהב חיות מחמד רישיון בלתי בלעדי, ללא תמלוגים, עולמי, תמידי, עם הזכות לרישיון משנה, להעתיק, להפיץ, להעביר, ליצור יצירות נגזרות של, להציג ולבצע בפומבי כל חומר ומידע אחר (כולל, ללא הגבלה, רעיונות הכלולים בו למוצרים ושירותים חדשים או משופרים) שאתה מגיש לכל אזורים ציבוריים באתר (כגון לוחות מודעות, פורומים וקבוצות דיון) או באמצעות דואר אלקטרוני דואר אל אני אוהב חיות מחמד בכל האמצעים ובכל מדיה שידועה או להלן התפתחה. אתה גם מעניק לי אוהב חיות מחמד את הזכות להשתמש בשמך בקשר לחומרים שהוגשו ומידע אחר וכן בקשר לכל חומר הפרסום, השיווק והקידום שקשורים אליו. אתה מסכים כי לא תהיה לך שום פנייה נגד אני אוהב חיות מחמד בגין הפרה לכאורה או של ממש או שימוש לרעה של זכות קניינית כלשהי בהודעותיך אל אני אוהב חיות מחמד. רעיונות הכלולים בהם למוצרים ושירותים חדשים או משופרים) שאתה מגיש לכל אזורים ציבוריים באתר (כגון לוחות מודעות, פורומים וקבוצות דיון) או באמצעות דואר אלקטרוני לאי אוהב חיות מחמד בכל האמצעים ובכל מדיה הידועה כעת או להלן התפתח. אתה גם מעניק לי אוהב חיות מחמד את הזכות להשתמש בשמך בקשר לחומרים שהוגשו ומידע אחר וכן בקשר לכל חומר הפרסום, השיווק והקידום שקשורים אליו. אתה מסכים כי לא תהיה לך שום פנייה נגד אני אוהב חיות מחמד בגין הפרה לכאורה או של ממש או שימוש לרעה של זכות קניינית כלשהי בהודעותיך אל אני אוהב חיות מחמד. רעיונות הכלולים בהם למוצרים ושירותים חדשים או משופרים) שאתה מגיש לכל אזורים ציבוריים באתר (כגון לוחות מודעות, פורומים וקבוצות דיון) או באמצעות דואר אלקטרוני לאי אוהב חיות מחמד בכל האמצעים ובכל מדיה הידועה כעת או להלן התפתח. אתה גם מעניק לי אוהב חיות מחמד את הזכות להשתמש בשמך בקשר לחומרים שהוגשו ומידע אחר וכן בקשר לכל חומר הפרסום, השיווק והקידום שקשורים אליו. אתה מסכים כי לא תהיה לך שום פנייה נגד אני אוהב חיות מחמד בגין הפרה לכאורה או של ממש או שימוש לרעה של זכות קניינית כלשהי בהודעותיך אל אני אוהב חיות מחמד. פורומים וקבוצות דיון) או בדואר אלקטרוני אל אני אוהב חיות מחמד בכל האמצעים ובכל מדיה שידועה או להלן התפתחה. אתה גם מעניק לי אוהב חיות מחמד את הזכות להשתמש בשמך בקשר לחומרים שהוגשו ומידע אחר וכן בקשר לכל חומר הפרסום, השיווק והקידום שקשורים אליו. אתה מסכים כי לא תהיה לך שום פנייה נגד אני אוהב חיות מחמד בגין הפרה לכאורה או של ממש או שימוש לרעה של זכות קניינית כלשהי בהודעותיך אל אני אוהב חיות מחמד. פורומים וקבוצות דיון) או בדואר אלקטרוני אל אני אוהב חיות מחמד בכל האמצעים ובכל מדיה שידועה או להלן התפתחה. אתה גם מעניק לי אוהב חיות מחמד את הזכות להשתמש בשמך בקשר לחומרים שהוגשו ומידע אחר וכן בקשר לכל חומר הפרסום, השיווק והקידום שקשורים אליו. אתה מסכים כי לא תהיה לך שום פנייה נגד אני אוהב חיות מחמד בגין הפרה לכאורה או של ממש או שימוש לרעה של זכות קניינית כלשהי בהודעותיך אל אני אוהב חיות מחמד.

TrafficServer 1.01  מסחר.

פרסומים, מוצרים, תוכן או שירותים המוזכרים כאן או באתר הם סימנים מסחריים או סימני שירות בלעדיים של אני אוהב חיות מחמד. שמות מוצרים וחברות אחרים המוזכרים באתר עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה.

2. שימוש באתר.

אתה מבין כי פרט למידע, מוצרים או שירותים שזוהו בבירור כמסופקים על ידי אני אוהב חיות מחמד, אני אוהב חיות מחמד אינו מפעיל, שולט או תומך במידע, מוצרים או שירותים באינטרנט בשום דרך. למעט מידע שאני אוהב חיות מחמד- מזוהה, מוצרים ושירותים, כל המידע, המוצרים והשירותים המוצעים דרך האתר או באינטרנט בדרך כלל מוצעים על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים אני אוהב חיות מחמד א. אתה מבין גם כי אני אוהב חיות מחמד לא יכול ואינו מתחייב או מתחייב כי קבצים הזמינים להורדה דרך האתר יהיו נקיים מזיהום או ווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר המגלה מאפיינים מזהמים או הרסניים.אתה מניח אחריות וסכנה מוחלטת לשימושך באתר ובאינטרנט. אני אוהב חיות מחמד מספק את האתר ומידע קשור “כפי שהוא” ואינו מבצע אחריות כלשהי מפורשת או משתמעת, הצהרות או המלצות אשר כוללות (כולל התחייבות ללא הגבלת תנאי או הכרח לא משנה מה נובע מההתחייבות באשר לאמץ המוצג ) ביחס לשירות, כל מידע סוחר או שירות המסופקים באמצעות השירות או ברשת באופן כללי, ואני אוהב חיות מחמד לא יהיה אחראי לכל עלות או נזק המופיעים באופן ישיר או עקיפין מכל פעולה שהיא. זה באחריותך הבלעדי לבחון את הדיוק, השלמות והשימוש בכל הדעות, הייעוץ, השירותים, סחורה ומידע אחר שניתן באמצעות השירות או באינטרנט באופן כללי. אני אוהב חיות מחמד לא מתחייב שהשירות יהיה ללא הפרעה או ללא שגיאות או שהפגמים בשירות יתוקנו.

אתה מבין יותר מכך שטבעו הטהור של האינטרנט מכיל חומרים לא-ערוכים שחלקם מובהקים או עשויים להזיק לך. הנגישות שלך לחומרים כאלה ואחרים היא בסכנתך. אין שום שליטה על האחריות והתקבלות אין אחריות כלשהי למוצרי חומר כאלה.

הגבלת האחריות

בשום מקרה לא אהיה חיות מחמד אחראי על (אני) נזקים מקריים, תוצאתיים או עקיפים (כולל, אך לא מוגבלים, נזקים לאובדן רווחים, הפרעות עסקיות, אובדן תוכניות או מידע, וכדומה). מחוץ לשימוש או חוסר יכולת להשתמש בשירות, או מידע כלשהו, ​​או עסקאות הניתנים בשירות, או שהורדו מהשירות, או עיכוב של מידע ושירות כזה. אפילו אם אני אוהב חיות מחמד או המייצגים המורשים שלה הועברו על אפשרות של נזקים כאלה או (II) כל תובענה הניתנת להשגה על שגיאות, השמטות, או אי דיוקים אחרים בשירות ו / או חומרים או מידע המופיע בהמשך. מכיוון שמדינות מסוימות אינן מאפשרות חריגה או מגבלת חבות בגין נזקים תוצאתיים או מקריים, המגבלה האמורה לעיל לא תחול עליך.אני אוהב חיות מחמד makes no representations whatsoever about any other web site which you may access through this one or which may link to this Site. When you access a non-אני אוהב חיות מחמד web site, please understand that it is independent from אני אוהב חיות מחמד, and that אני אוהב חיות מחמד has no control over the content on that web site. In addition, a link to a אני אוהב חיות מחמד web site does not mean that אני אוהב חיות מחמד endorses or accepts any responsibility for the content, or the use, of such web site.

3. שיפוי.

אתה מסכים לשפות, להגן ולהחזיק לא מזיק אני אוהב חיות מחמד, את נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים, הרשיונות, הספקים וכל ספקי המידע של צד שלישי לשירות ומנגד כל ההפסדים, ההוצאות, הנזקים והעלויות, כולל עורכי דין סבירים. עמלות, הנובעות מכל הפרה של הסכם זה (כולל התנהגות רשלנית או פסולה) מצדך או כל אדם אחר הגישה לשירות.

4. זכויות צד ג ‘.

הוראות פסקאות 2 (שימוש בשירות) ו- 3 (שיפוי) הן לטובת אני אוהב חיות מחמד וקציניו, מנהליה, עובדים, סוכנים, מורשי רישיון, ספקים וכל ספקי מידע של צד שלישי לשירות. לכל אחד מהאנשים או הגופים הללו תהיה הזכות לקבוע ולאכוף את אותם הוראות ישירות נגדך מטעמו.

5. תנאי; סיום.

הסכם זה יכול להסתיים על ידי אחד הצדדים ללא הודעה מוקדמת בכל עת ומכל סיבה שהיא. הוראות פסקאות 1 (זכויות יוצרים, רישיונות והגשות רעיונות), 2 (שימוש בשירות), 3 (שיפוי), 4 (זכויות צד ג ‘) ו- 6 (שונות) ישרדו כל סיום של הסכם זה.

6. שונות.

הסכם זה ינוהל וייפור בהתאם לחוקים של ארצות הברית של אמריקה החלים על הסכמים שנעשו ויבוצעו בארצות הברית של אמריקה. אתה מסכים שכל פעולה או הליך משפטי בין אני אוהב חיות מחמד לבינך לכל מטרה הנוגעת להסכם זה או להתחייבויות הצדדים להלן יובאו באופן בלעדי לבית משפט פדרלי או ממלכתי בעל סמכות שיפוט מוסמכת היושב בארצות הברית של אמריקה. יש להתחיל בכל עילת תביעה או תביעה שיש לך ביחס לשירות תוך שנה (1) לאחר שהתביעה או עילת התביעה מתעוררת או תביעה או עילת תביעה כזו נאסרה. כישלונו של אי מחיה להתעקש או לאכוף ביצוע קפדני של הוראה כלשהי בהסכם זה לא יתפרש כוויתור על הוראה או זכות כלשהי. לא מהלך ההתנהלות בין הצדדים ולא נוהג הסחר יפעל לשינוי כל הוראה בהסכם זה. אני אוהב חיות מחמד רשאי להקצות את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה לכל גורם בכל עת ללא הודעה מוקדמת לך.

כל זכויות שלא הוענקו במפורש כאן שמורות.


הודעה על זכויות יוצרים. © 1999-2019  PriorityDigital.com  הוכן עבור: אני אוהב חיות מחמד, כל הזכויות שמורות.

קבל אזהרה חינם משלך on-line  כאן .